• INFOeconomic
  • Cursuri ATVA

Reversul boom-ului economic: România cu cea mai gravă deteriorare a deficitului bugetar dintre ţările UE pe 2016

Chiar dacă are o datorie suverană de 37,6% din PIB, România se află printre statele cu cel mai mic nivel al datoriei guvernamentale. 

România a înregistrat în 2016 o creştere econo­mică record postcriză, de aproape 5%, iar anul acesta se îndreaptă spre un avans al PIB de 6% - cel mai mare din Uniunea Europeană. Dar aceste creşteri au un cost: majorarea de trei ori a deficitului bugetar, într-un interval extrem de scurt.

România a suferit în 2016 cea mai gravă deteriorare a deficitului bugetar din UE, de la 0,8% din PIB în 2016 (pe ESA) la 3% din PIB anul trecut, indică datele Eurostat – oficiul de statistică al UE – publicate ieri.

Doar Spania, cu un deficit bugetar de 4,5% din PIB, şi Franţa, cu un deficit bugetar de 3,4% din PIB, au avut anul trecut deficite mai mari decât România. Dar, în vreme ce alte ţări inclusiv Spania şi Franţa sunt într-un proces de consolidare fiscală accentuat, Ro­mâ­nia face pasul înapoi: îşi ma­jo­rează defici­tele în loc să le reducă.

Majorarea deficitelor vine pe fondul rela­xării fiscale fără pre­cedent şi al deciziilor de majorare a salariilor pe cale adminis­trativă, care au crescut cheltu­ielile statului, dar nu au impulsionat ve­ni­turile în aşa mă­sură încât o dete­riorare a de­ficitelor să fie evitată. Iar pe termen scurt nu vor fi mo­dificări însemnate.

În ultimul său raport, Banca Mon­dială şi-a majorat previziunile privind ritmul de creştere economică la 5,5% în 2017 (4,4% în raportul din iunie) şi la 4,1% în 2018 (3,7% în vară), dar arată că finanţele publice şi poziţia externă a ţării se vor deteriora pentru că posi­bilităţile de a jongla cu politicile fiscale sunt extrem de mici. În 2015, România era în pluto­nul ţărilor cu cel mai mic deficit bugetar. Cu un deficit de 0,8% din PIB pe ESA (1,4% din PIB pe cash), România a fost în spatele Cehiei, care a înregistrat un deficit bugetar de 0,6% din PIB, al Sue­diei, cu un excedent bugetar de 0,2% din PIB, al Germaniei cu excedent de 0,6% din PIB şi al Luxemburgului, cu un excedent de 1,4% din PIB.

către articolul din ZF