• INFOeconomic
  • Cursuri ATVA

Participare la dezbaterea „Scoala Profesionala in sistem dual-alternativa de excelenta in pregatirea fortei de munca”

In data de 11 decembrie, Presedintele George Caval impreuna cu Directorul General Simion Zanfir au participat la sediul Primariei Mioveni la dezbaterea „Scoala Profesionala in sistem dual-alternativa de excelenta in pregatirea fortei de munca”
Evenimentul cu tema "Școala Profesională în Sistem Dual - alternativă de excelență în pregătirea forței de muncă" a presupus o întâlnire între principalii actori ai proiectului, prezentarea modului de realizare al procesului de educație în sistem dual și discuții punctuale. Au participat prefectul județului - Emilian Dragnea, directorul Agenției Naționale pentru Formarea Profesională Inițială în Sistem Dual - Cornel Bertea, secretarul C.J. Argeș - Ionel Voica, inspectorul școlar general - Dumitru Tudosoiu, coordonatorul Centrul de Excelență în formare profesională inițială în sistem dual Mioveni - Gabriel Bratu, președintele CCIA Argeș - George Caval, rectorul Universității Pitești - Dumitru Chirleșan, președintele Federației Patrinatelor IMM filiala Argeș - Ion Glișcă, conducerea primăriei Mioveni, primarii orașelor Curtea de Argeș și Câmpulung, consilieri locali și județeni, precum și reprezentanții celor mai importanți agenți economici din județ, interesați să participe și să beneficieze de proiect.
Pentru renașterea și dezvoltarea învățământului profesional, sub diverse forme, Ministerului Educației Naționale, intenționează să formeze, la nivel național opt centre regionale care să coordoneze acest proiect, însă la nivelul județului Argeș, prin hotărârea Consiliului Local Mioveni s-a format încă de anul trecut un Centru de Excelență în Formarea Profesională Inițială în Sisten Dual prin care se dorește formarea unei noi generații de muncitori calificați conform standardelor și cerințelor pieței și stabilizarea forței de muncă calificată. Pentru ca proiectul să poată fi funcțional este nevoie de o strânsă colaborare, pe termen lung, cu agenții economici parteneri, direct implicați nu doar prin stimularea financiară cu burse, echipamente și stagii de practică aplicată la viitorul loc de muncă pentru cursanți, ci și din punct de vedere al stabilirii materiilor de studiu și luării deciziilor în actul educațional. Astfel, operatorii economici beneficiari, care vor oferi absolvenților contracte de muncă, vor avea posibilitatea să introducă noi calificări, în concordanță cu nivelul lor de dezvoltare și cu cerințele pieței.
Scopul este renașterea și revalorizarea școlii profesionale românești de dinainte de 1989, un proiect de viitor care va aduce benficii în mod direct agenților economici, școlii și comunității. Liceele tehnologice vor asigura desfășurarea procesului educațional și a culturii generale a cursanților, în timp ce operatorii economici parteneri vor asigura cultura profesională tehnică.