• INFOeconomic
  • Cursuri ATVA

Noi obligaţii pentru angajatori 

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Oamenii de afaceri, interesaţi de modificările Codului Muncii
Ieri, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Argeş a organizat împreună cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş o dezbatere pe marginea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 53/2017, care a modificat Legea 53/2003 din Codul Muncii. La eveniment au participat membri ai Camerei şi oameni de afaceri, iar amfitrionul manifestării a fost George Caval, preşedintele CCIA Argeş.
Mihail Adrian Oprescu, inspector şef al ITM Argeş, a făcut o trecere în revistă a principalelor modificări pe care OUG le aduce Codului Muncii. Tot el a specificat şi faptul că există o problemă în comunicarea accidentelor de muncă şi atrage atenţia că acestea trebuiesc declarate chiar dacă sunt minore. Actul normativ a intrat în vigoare pe 7 august 2017. Astfel, definirea muncii nedeclarate şi identificarea cazurilor de muncă nedeclarată este un punct important şi se referă strict la primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii; primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii; primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat; primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului  individual de muncă cu timp parţial. A fost modificat şi termenul de încheiere a actului adiţional, în caz de modificare a contractului individual de muncă, acest lucru făcându-se anterior producerii modificării şi nu în 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării.
Copie după contract, păstrată la locul de muncă
Un alt punct important despre care s-a vorbit este evidenţierea orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat. Angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru. Ordonanţa a modificat şi valoarea amenzii pentru primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, la 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată. Este contravenţie şi primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, şi se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană. Primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat, se pedepseşte cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată, iar primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu amendă 10.000 lei. Nepăstratrea la locul de muncă a unei copii a contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează muncă în acel loc se amendează cu 10.000 lei.[/vc_column_text][TS_VCSC_Lightbox_Gallery content_images="4630,4631,4632,4633,4634" content_title="Arhivă media:" title_wrapper="h3" content_style="Freewall" fullwidth="true"][/TS_VCSC_Lightbox_Gallery][/vc_column][/vc_row]