• INFOeconomic
  • Cursuri ATVA

ITM Argeş, în control la unităţile care folosesc substanţe periculoase

Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș a demarat campania “Locuri de muncă sigure și sănătoase” printr-o acțiune de informare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime în cazul activităților economice care presupun utilizarea substanțelor chimice periculoase în procesele tehnologice. Acţiunea se derulează în semestrul II din anul 2019. Respectiv acțiuni de pregătire și control în lunile iulie-august și controale de verificare a măsurilor dispuse în luna noiembrie.

Principalele obligații și acțiuni prevăzute pentru aceştia în Regulamentul REACH, sunt: să identifice, în fișele cu date de securitate primite, măsurile corespunzătoare prevăzute și să le pună în aplicare; în cazul în care primesc un scenariu de expunere, să verifice dacă utilizările din unitate ale substanţei se regăsesc în acesta și dacă sunt respectate condițiile descrise în scenariu; în cazul în care utilizarea din unitate nu este prevăzută de niciun scenariu de expunere, să comunice cu furnizorul pentru a face ca utilizarea respectivă să fie inclusă într-un scenariu de expunere; să contacteze furnizorii atunci când au apărut informații noi despre pericolul pe care îl prezintă substanța sau amestecul, sau în cazul în care consideră că măsurile de administrare a riscurilor nu sunt adecvate; dacă sunt formulatori sau fabricanţi de articole, trebuie să furnizeze informații corespunzătoare clienților, pentru a permite utilizarea în condiții de siguranță; trebuie să respecte obligațiile legate de autorizarea sau restricționarea substanței pe care o utilizează. Informațiile și condițiile care trebuie respectate sunt indicate de obicei în fișa cu date de securitate.
Substanţele periculoase de la locul de muncă pot cauza o mare varietate de probleme de sănătate şi de boli, generând şi riscuri la adresa securităţii. Expunerea la substanţe periculoase în cadrul locurilor de muncă din Europa este mult mai des întâlnită decât îşi imaginează majoritatea oamenilor. Campania pentru locuri de muncă sigure şi sănătoase 2018-2019 îşi propune să crească gradul de conştientizare cu privire la riscurile prezentate de substanţele periculoase la locul de muncă, precum şi să promoveze o cultură a prevenirii riscurilor.

Sursa : Jurnalul de Arges