• INFOeconomic
  • Cursuri ATVA

Fermierii pot aplica pentru proiecte cu finanţare europeană prin PNDR 2020, începând din 15 decembrie

O nouă sesiune de depunere a proiectelor cu finanţare europeană nerambursabilă prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020) a fost deschisă începând cu data de 15 decembrie, a anunţat, joi, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

Conform calendarului, în perioada 15 decembrie 2016, ora 9:00 – 28 februarie 2017, ora 16:00, solicitanţii de finanţare europeană nerambursabilă pot depune proiecte pentru investiţii în exploataţii agricole din sectorul vegetal şi din cel zootehnic (prin submăsura 4.1). Totodată, în intervalul 16 decembrie 2016, ora 9:00 – 28 februarie 2017, ora 16:00, se pot depune proiecte pentru cooperarea orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele agricol şi pomicol (prin submăsurile 16.4 şi 16.4a).

De asemenea, se primesc cereri de finanţare în cadrul schemei pentru micii fermieri (submăsura 6.5) în perioada 15 decembrie 2016, ora 9:00 – 15 mai 2017, ora 16:00. Această submăsură este lansată pentru prima oară în această perioadă de finanţare.

Potrivit AFIR, alocarea disponibilă aferentă acestei noi sesiuni de depunere pentru toate submăsurile lansate depăşeşte 266 de milioane de euro, împărţită astfel: 150 de milioane de euro (75 milioane de euro pentru sectorul vegetal şi 75 milioane de euro cel zootehnic), 112,33 milioane de euro pentru sM 6.5, iar pentru sM 16.4 şi sM 16.4a alocarea bugetară stabilită este de 4 milioane de euro (două milioane pe fiecare submăsură).

Modalitatea de depunere a proiectelor este cea online pe pagina oficială a Agenţiei, www.afir.info, pentru toate cele patru submăsuri precizate anterior. Pentru întocmirea documentaţiei necesare obţinerii finanţării, solicitanţii au la dispoziţie Ghidul Solicitantului care poate fi consultat pe site-ul Agenţiei, la secţiunea ‘Investiţii PNDR’, în pagina dedicată fiecărei submăsuri de finanţare în parte.

Datele AFIR arată că, în cazul submăsurii sM 4.1, beneficiarii eligibili sunt persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale/familiale, societăţile comerciale/agricole, cooperativele agricole şi grupurile de producători, dar şi institutele de cercetare. Sprijinul public nerambursabil este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, dar se poate majora până la 90%, în funcţie de dimensiunea fermei şi de tipul de beneficiar, fără a depăşi acest procentaj în cazul fermelor mici şi medii (cu dimensiunea până la 250.000, coeficient standard de producţie SO – Standard Output, inclusiv), respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 şi 500.000, SO inclusiv.

Totodată, investiţii eligibile în cadrul sM 4.1 pot fi: construcţia, extinderea, modernizarea şi dotarea construcţiilor din cadrul fermei, amenajarea şi dotarea spaţiilor de desfacere şi comercializare, precum şi alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanţ alimentar integrat.Valoarea sprijinului poate atinge două milioane de euro pe proiect în cazul lanţurilor alimentare integrate.

Prin intermediul sM 16.4 şi 16.4a, valoarea sprijinului este de maximum 100.000 de euro pentru ambele submăsuri, iar intensitatea sprijinului este de 100%. Beneficiari eligibili sunt reprezentaţi de parteneriatele constituite în baza unui Acord de Cooperare din cel puţin un partener din categoriile (fermieri, microîntreprinderi şi întreprinderi mici, organizaţii neguvernamentale, consilii locale, unităţi şcolare – inclusiv universităţile de profil, unităţile sanitare, de agrement şi de alimentaţie publică) şi cel puţin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care îşi desfăşoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, în funcţie de submăsură.

În cadrul sM 6.5, beneficiarii eligibili pentru acest tip de finanţare acordată prin PNDR 2020 sunt eligibili micii fermieri care au aplicat cel puţin un an Schema simplificată pentru micii fermieri din Pilonul I (implementată prin APIA), conform Titlului V din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Sprijinul public nerambursabil se acordă anual, începând cu data transferului şi până la data de 31 decembrie 2020 şi reprezintă 120% din suma anuală calculată a sprijinului pe care fermierul a primit-o în ultimul an în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I (maximum 1.500 de euro/an, reprezentând 120% din suma maximă anuală calculată a sprijinului pe care fermierul a primit-o în ultimul an în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I).