• INFOeconomic
  • Cursuri ATVA

Evoluţia principalilor indicatori economico - sociali în perioada 01.12 - 31.12.2018

Efectivul salariaţilor[1] estimat la 31 decembrie 2018 în judeţul Argeş a fost de 160027 persoane, în scădere cu 573 persoane (-0,4%) faţă de efectivul salariaţilor de la finele lunii noiembrie 2018. Diferenţa în minus a efectivului de salariaţi s-a manifestat în toate sectoarele de activitate.


[1] Date estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra numărului salariaţilor completate cu informaţiile existente la Registrul Statistic al Întreprinderilor şi a rezultatelor anchetei anuale referitoare la costul forţei de muncă.


Repartizarea salariaţilor pe sectoare de activitate ne arată faptul că cea mai mare parte a acestora (51,1%) activează în industrie şi construcţii, restul regăsindu-se în servicii (47,1%) şi în agricultură, silvicultură şi pescuit (1,8%).

Comparativ  cu   finele   lunii  decembrie  2017,   efectivul  total   al  salariatilor  a  crescut cu 7756 persoane (+5,1%) urmare a dinamicii pozitive înregistrate în toate sectoarele de activitate.

Câştigul salarial[1] mediu brut realizat în luna decembrie 2018 în judeţul Argeş a fost de 4462 lei, în creştere cu 341 lei (+8,3%) faţă de nivelul realizărilor salariale din luna noiembrie 2018. Evoluţia ascendentă a fost cauzată de dinamica pozitivă a câştigurilor salariale din toate sectoarele de activitate.

La nivelul judeţului Argeş în luna decembrie 2018 s-a înregistrat un câştig salarial[2] mediu net de 2678 lei, în creştere cu 195 lei (+7,9%) comparativ cu luna noiembrie 2018. Pe sectoare de activitate, creşterea câştigului salarial s-a înregistrat în toate sectoarele de activitate (+11,6% în industrie şi construcţii; +3,4% în agricultură, silvicutură şi pescuit; +2,8% în servicii).

Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au datorat acordării de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanţe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte), cât şi disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mici din unele activităţi economice.

Câştigul salarial realizat în judeţul Argeş în luna decembrie 2018 a fost mai mic comparativ cu realizările salariale medii la nivel naţional atât în valoare brută (-9,6%) cât şi în valoare netă (-9,4%).

Potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Argeş numărul şomerilor înregistraţi la finele anului 2018, a fost de 8357 persoane, în creştere cu 158 persoane (+1,9%) faţă de 30.11.2018 şi în scădere cu 1965 persoane (-19,0%) comparativ cu finele anului 2017.


[1] Date estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra numărului salariaţilor completate cu informaţiile existente la Registrul Statistic al Întreprinderilor şi a rezultatelor anchetei anuale referitoare la costul forţei de muncă

[2] Date estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale şi a rezultatelor anchetei anuale referitoare la costul forţei de muncă


Descarca tot documentul