• INFOeconomic
  • Cursuri ATVA

Evoluția exporturilor României cu obiecte din piele către SUA

În conformitate cu datele statistice ale vămii române, în 2018 volumul total al schimburilor comerciale bilaterale s-a cifrat la 2,629 miliarde dolari (nou record al relației bilaterale, și al doilea record consecutiv), din care 1,570 miliarde dolari au reprezentat exporturi româneşti (de asemenea, record pe relația bilaterală), iar 1,059 miliarde dolari, importuri din SUA (record a fost consemnat și în cazul soldului balanței comerciale, care a fost de 510 milioane dolari în favoarea țării noastre).

Schimburile comerciale bilaterale au înregistrat o creștere importantă, de 6,4% faţă de anul 2017, din care exporturile româneşti au crescut cu 26,1% (peste ritmul de creștere consemnat în 2017), iar importurile au înregistrat un recul de 13,5%, ajungându-se în final la un excedent comercial record în favoarea României de 510 milioane dolari.

Principalele categorii de produse exportate din România în SUA în 2018 au fost:

- metale comune şi articole din acestea (cca 22,0% din totalul exporturilor către SUA),

- maşini şi aparate, echipamente mecanice (cca 20,6%),

- maşini şi aparate, echipamente electrice (13,7%),

- cauciuc și produse din cauciuc (8,9%),

- instrumente şi aparate optice şi medicale (6,3%),

- lemn și articole din lemn (4,7%),

- vehicule şi echipamente de transport (4,2%),

- produse ale industriei textile şi pielăriei (3,9%) și

- scaune (3,3%).

Descarca tot documentul.