• INFOeconomic
  • Cursuri ATVA

Efectele BREXIT asupra economiei românești

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în calitate de membru al EUROCHAMBRES (Asociația Camerelor de Comerț Europene), susține integritatea și consolidarea pieței unice și a Uniunii Europene ca proiect politic și economic. În ceea ce privește prioritățile naționale, CCIR este interesată de menținerea, pe cât posibil, a status-quo ului, respectiv păstrarea unui nivel redus al barierelor tarifare și non-tarifare în comerțul de bunuri și servicii în perioada post-Brexit. Din această perspectivă, așa cum se și precizează în documentul de poziție al EUROCHAMBRES privind negocierile cu Marea Britanie, trebuie să se țină cont de următoarele aspecte:

  • asigurarea de mecanisme pentru diminuarea divergențelor privind barierele nontarifare,de reglementare și administrative;
  • reguli și proceduri noi cât mai practice și simple pentru comerțul cu bunuri și servicii, în vederea minimizării costurilor;
  • o strânsă cooperare între negociatorii UE și comunitățile de afaceri, inclusiv întreprinderile mici și mijlocii;
  • gestionarea adecvată a implicațiilor asupra bugetului Uniuniii Europene;
  • garantarea drepturilor cetățenilor UE stabiliți legal în Marea Britanie, precum și a cetățenilor din Marea Britanie stabiliți în UE (Butters, 03.2017, p.2).

Cadrul legal pentru retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană

Cadrul juridic privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană este asigurat de prevederile Tratatului de la Lisabona colaborat cu rezultatele referendumului din data de 23 iunie 2016, în urma căruia 51,9% dintre cetățenii britanici au votat în favoarea părăsirii Uniunii Europene.

Dreptul unui stat membru de a se retrage din Uniunea Europeană a fost introdus pentru prima dată în anul 2009 odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene.

Astfel, tratatele Uniunii Europene încetează să se aplice statului în cauză de la data intrării în vigoare a acordului de retragere sau, în caz contrar, după doi ani de la notificarea Consiliului European privind intenția de retragere, mai puţin în cazul în care Consiliul European, în acord cu statul membru în cauză, decid în unanimitate să prelungească această perioadă (Tratatul de la Lisabona, articolul 50).

Click pentru tot documentul: Document-de-informare-Brexit