• INFOeconomic
  • Cursuri ATVA

Curs “ Specialist in managementul deseurilor” - cod COR 325713

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arges in parteneriat cu SC Lucas Consulting Partner Services SRL, furnizor autorizat de servicii de formare, organizeaza cursul “Specialist in managementul deseurilor”, cod COR 325713. Cursul este autorizat ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari) si se finalizeaza cu certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Obiectivele cursului

o Cursul se adreseaza tuturor operatorilor economici si institutiilor publice, detinatoare / producatoare de deseuri

o Cursul este in concordanta cu cerintele stipulate in Legea nr. 211/25.11.2011 privind regimul deseurilor, conform careia:

  • „(1) Producatorul de deseuri sau, dupa caz, orice detinator de deseuri are obligatia de a efectua operatiunile de tratare in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) si art. 20 sau de a transfera aceste operatiuni unui operator economic autorizat care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deseurilor in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) si art. 20.
  • (2) Operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport au obligatia sa transporte deseurile numai la instalatii autorizate pentru efectuarea operatiunilor de tratare.
  • (3) Detinatorii/Producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici prevazuti la alin. (2) au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane.
  • (4) Persoanele desemnate, prevazute la alin. (3), trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.”

o Conform art. 61 din legea 211/2011 sanctiunea privind nerespectarea art. 22 este de 33.000,00 lei

o Cursul se adreseaza persoanelor care sunt desemnate sa gestioneze corespunzator toate deseurile generate /detinute de firma / institutie publica/ comercianti, dar si persoanelor care pot efectua servicii de gestionare a deseurilor, ca serviciu externalizat.

o Cursul este deschis absolventilor de studii superioare.

Competente dobandite

 planificarea activitatilor privind gestionarea si managementul deseurilor,

 modalitatea de evidenta a deseurilor si modul de raportare catre autoritatile competente,

 elaborarea documentelor privind gestionarea corespunzatoare a deseurilor si managementul deseurilor: lista deseurilor, planul de gestionare al deseurilor, planul de masuri privind reducerea deseurilor generate, programe de management de mediu, etc.,

 modalitatea de a identifica cele mai bune practici in vederea valorificarii, reciclarii, reutilizarii si eliminarii deseurilor generate/detinute,

 modalitatea de evidenta si transportul deseurilor periculoase, modul de raportare catre autoritatile competente,

 identificarea de metode si mijloace de imbunatatire a managementului deseurilor.

Metode de lucru folosite

Cursul are un caracter interactiv, cu accente pe studii de caz si exercitii practice bazate din experienta activitatilor desfasurate in cadrul firmelor si institutiilor publice. Se are in vedere modul in care activitatile prestate de producatori/ detinatori/ comercianti sunt in conformitate cu cerintele legale si in special identificarea gradului de conformare cu cerintele legale privind gestionarea deseurilor rezultate.

Durata - Cursul se desfasoara in perioada 23.04-25.04.2018. Testarea se va realiza, in 30.04.2018 dupa parcurgerea partii teoretice si practice si consta intr-un test grila si realizarea unui proiect.

Locatie: - Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arges din B-dul Republicii, nr.63, Jud. Arges Lector Raluca Lazea

Lucas Consulting Partner Services srl

- partenerul tau de calitate -

- membru in Asociatia Consultantilor in Management din Romania AMCOR Feaco member-

Str. Mircea Voda 42, PITESTI

www.lcp-consultanta.ro/e-mail : office@lcp-consultanta.ro ; alin.dumitru@lcp-consultanta.ro ; raluca.lazea@lcp-consultanta.ro.

Tel: 0348 /430 312; Fax: 0348/ 818 599; Mobil: 0723 241 136; 0765 789 051

Banca: BRD Pitesti, Cont bancar: RO 26 BRDE 030 SV 04174220300