• INFOeconomic
  • Cursuri ATVA

Curs de protectia datelor cu caracter personal (G.D.P.R.) - 13-15 iunie 2018

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul U.E. nr. 679/2016 (G.D.P.R.) începe să se aplice pentru toate organizațiile care prelucrează date cu caracter personal. Noul cadru legal aduce modificări esențiale în domeniul prelucrării acestor date, dar și amenzi semnificative, care pot ajunge până la 4% din cifra de afaceri globală a grupului din care face parte organizația sau până la 20 de milioane de Euro, oricare va fi mai mare.

Fiind un regulament european, cerințele acestuia se aplică ca atare de către organizații și autoritatea natională competentă (A.N.S.P.D.C.P.), începând cu data de 25 mai 2018.

Obiective curs:

 Ziua 1

-Obiectivele GDPR

-Domeniul de aplicare material/teritorial

-Definirea termenilor principali

-Categorii speciale de DCP

-Principiile protecției datelor cu caracter personal (DCP)

-Legalitatea prelucrării

-Consimțământul

-Drepturi ale persoanelor vizate

-Obligații ale operatorilor

-Persoana împuternicită

-Evidențele activităților de prelucrare: Obligația de cartografiere

-Securitatea prelucrării

-Notificarea privind încalcarea securității DCP

-Evaluarea de impact

-Căi de atac. Răspunderi și sancțiuni

 

Ziua 2

-Situații care impun numirea unui responsabil pentru protecția datelor (DPO) - desemnare obligatorie/ desemnare facultativă

-Calitățile profesionale și abilitățile DPO

-Poziția DPO în cadrul organizației

-Sarcinile DPO

-Rolul DPO în evaluarea impactului operațiunilor de prelucrare DCP

-Evaluarea riscurilor prelucrării DCP

-Rolul DPO la întocmirea și păstrarea evidențelor solicitate de art.30 din GDPR

-Cooperarea cu autoritatea de supraveghere și asumarea rolului de punct de contact

-Rolul DPO în raportarea incidentelor

-Situațiile în care poate apărea un conflict de interese

-Demiterea sau sancționarea DPO pentru îndeplinirea sarcinilor sale

-Răspunderi și sancțiuni

-Implementarea GDPR

-Organizarea procedurilor interne

EXAMEN

Ziua 3

- Concepte de securitate a fluxurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

- Noțiunile de privacy by design și privacy by default

- Procesul de gestionare a unui incident de securitate

- Masuri de securitate organizationale, tehnice si non tehnice pentru protectia datelor

- Analiza de riscuri de securitate si tratarea acestora

- EXAMEN

 

În  urma cursului, Ofițerul pentru protecția datelor cu caracter personal va putea monitoriza:

- aplicarea cerințelor G.D.P.R. în cadrul organizației;

- activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal, în vederea identificării riscurilor sau incălcarii dispozițiilor G.D.P.R.

Având în vedere dispozițiile G.D.P.R. conform cărora ofițerul pentru protecția datelor cu caracter personal ”este desemnat pe baza calităților profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile în domeniul protecției datelor”, absolvirea de către D.P.O. a unui curs acreditat și, pe cale de consecință, acreditarea cursului nu sunt cerințe menționate în G.D.P.R., pentru îndeplinirea cerințelor impuse de acest regulament, motiv pentru care nu s-a considerat necesară acreditarea acestuia.

Locatie: Pitești, bld. Republicii nr. 63,  in cadrul CCIA Argeș- sala ,,Omnia,,

Durata: 3 zile

Pret: 900 lei

Perioada curs: 13 – 15 iunie

La sfârșitul cursului, după evaluarea cursantului, se va elibera în max.10 zile o diplomă de absolvire, dar nu inainte de a fi achitat cursul.

Lectorii care sustin acest curs sunt avocați specializați în acest domeniu și specialisti în managementul securității informației.