• INFOeconomic
  • Cursuri ATVA

CURS DE CALIFICARE INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-SANITARE ȘI DE GAZE – Cod COR 7136.2.2.

CURS DE CALIFICARE INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-SANITARE ȘI DE GAZE – Cod COR 7136.2.2.

Diplome emise de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei

Tipul cursului: calificare

Cod COR: 7136.2.2

Durata cursului: 720 de ore

Durata pregătirii se poate reduce cu 50% prin evaluare inițială, respectiv 360 ore.

Condiții de înscriere: învățământ minim obligatoriu

Instalatorul tehnico-sanitar şi gaze trebuie să ştie să măsoare, să taie, să pozeze şi să îmbine conducte, să realizeze treceri prin ziduri şi planşee pentru conducte, să monteze conducte, utilaje, aparate de utilizare, accesorii, să pună în funcţiune instalaţii, să înlocuiască, să repare conductele, îmbinările şi garniturile acestora, să diagnosticheze şi să remedieze defecţiunile constatate la toate tipurile de instalaţii şi utilaje/aparate de utilizare folosite pentru alimentarea cu apă, canalizare, ridicare a presiunii apei, stingere incendii, gaze naturale şi să efectueze lucrări de întreţinere a acestora.

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de calificare, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă dobândirea următoarelor competenţe:

– Organizarea locului de muncă;
– Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
– Întreţinerea echipamentelor de lucru;
– Asigurarea calităţii lucrărilor executate;
– Aplicarea normelor de protecţie a mediului;
– Montarea instalaţiilor interioare de canalizare;
– Montarea instalaţiilor interioare de apă de consum menajer;
– Montarea obiectelor sanitare, a accesoriilor şi a utilajelor folosite în instalaţiile sanitare;
– Montarea instalaţiilor de stingere a incendiilor;
– Montarea instalaţiilor interioare de gaze naturale;
– Montarea aparatelor de utilizare a gazelor;
– Întreţinerea instalaţiilor interioare de gaze naturale şi a celor sanitare.

Cursul se organizează atât în Piteşti, cât şi în alte localităţi cu condiţia formării unei grupe de minim 15 persoane şi este deschis celor cu studii medii şi/ sau superioare.

Certificatul de absolvire are valabilitate permanentă şi este recunoscut atât la nivel naţional, cât şi în Uniunea Europeană.

Taxa de instruire este de 800 lei (scutit de TVA conform O.G. 129/2000). În cazul în care se optează pentru evaluare inițială, taxa este de 900 lei. Tarifele sunt negociabile, în funcție de numărul persoanelor înscrise.

 ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
1. Diploma şcoală – minim studii medii (copie );
2. B.I. /C.I. (original, copie);
3. Certificat de naştere (copie);
4. Certificat de căsătorie (copie);
5. Adeverinţă medicală (original)

 

Relaţii şi înscrieri:

telefon: 0735.431.580

office@calificare-profesionala.com, investeste@gmail.com

www.calificare-profesionala.com