• INFOeconomic
  • Cursuri ATVA

Conferință lansare proiect - lD 128219

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila anunță lansarea proiectului “Competențe și aptitudini sporite în domenii inteligente de activitate”, cod  MySmis 128219, ce urmează să fie implementat în parteneriat cu Universitatea Dunărea de Jos - Galați, prin Departamentul de Formare Profesională și Transfer Tehnologic.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea competențelor profesionale, actualizarea cunoștințelor, aptitudinilor persoanelor angajate - angajați cu contract individual de muncă ce provin din întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă, din regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Organizarea de campanii de informare și conștientizare, prin 20 sesiuni de informare, inovare socială, nediscriminare, care vor totaliza minin 600 de participanți, ce se vor adresa lMM-urilor din regiunea Sud-Est și Sud Muntenia, care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC sau în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI;
  • Organizarea de programe de formare profesională pentru minimum 340 de angajați din lMM-urile selectate, din regiunile Sud-Est și Sud Muntenia, iar dintre aceştia minimum 312 vor obține și calificarea;
  • Evaluarea competențelor profesionale ale angajaților aparținând grupului țintă, pe căi informale sau non-formale - minimum 40 persoane;
  • lntroducerea a minimum 5 programe de învățare la locul de muncă, la IMM-uri selectate din cadrul proiectului, din regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia.

Valoarea totală a proiectului este de 4.091.751,71 lei, iar cofinanțarea UE de 3.477.988,95 lei. Proiectul va fi implementat în perioada 06.12.2019 - 04.06.2021. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

Date de contact:

Camera  de  Comerț,  Industrie  și Agricultură Brăila          www.cciabr.ro, office@cciabr.ro, 0722435176, Brăila, Aleea Pensionatului nr.3

Universitatea Dunărea de Jos - Galați, prin Departamentul de Formare Profesională și Transfer Tehnologic - www.ugal.ro, dfctt@ugal.ro, 0336130142, Galați, Str. Domnească nr.4.