• INFOeconomic
  • Cursuri ATVA

Arbitrajul comercial - jurisdicție alternativă cu caracter privat, instrument modern pentru soluționarea litigiilor comerciale

In relațiile comerciale desfășurate în mediul de afaceri apar, inevitabil , diferende, iar experiența ne-a arătat ca atunci când partenerii de afaceri își nesocotesc reciproc drepturile, cu sau fără intenție, calea soluționării amiabile nu se numără printre primele opțiuni ale protagoniștilor conflictului, aceștia preferând sa continue disputa, fie in fata instanțelor judecătorești, fie apelând la alte forme alternative de soluționare.

In  dorința de a sprijini eficient mediul de afaceri si de a proteja capitalul de timp si financiar al companiilor, Camera de Comerț, Industrie şi Agricultură Argeş, ca instituţie de utilitate publică, în temeiul Legii nr. 335/2007a organizat Curtea de Arbitraj Comercial,  a carei activitate este reglementata de dispozitiile  Codului de procedura civila.

Arbitrajul comercial este un instrument reglementat de legiuitor,  în favoarea agenţilor economici spre a le oferi alternativa de judecată specializată a litigiilor născute din acte şi fapte de comerţ.

Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț, Industrie si Agricultura  Argeș ,  este un  arbitraj  institutionalizat,  organizat in conditiile legii și  are in componenta sa peste 50 arbitri,  fosti judecatori, avocati, juristi cu experienta  si probitate proferionala,  numiți de Colegiul de Conducere al Curţii de Arbitraj dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Regulile de procedură arbitrală.

Soluţionarea litigiilor aparține exclusiv Tribunalului Arbitral, format din unul sau mai mulţi arbitri, învestiţi de părţi. De regulă, nominalizarea arbitrilor se face de pe lista publică aflata la sediul Curții de Arbitraj Comercial sau pusă la dispoziţia părţilor în acest sens.

Sesizarea valabilă a Curţii de Arbitraj este condiţionată fie de acordul scris al părţilor sub forma clauzei compromisorii, fie sub forma unei înţelegeri de sine stătătoare, numită compromis. Astfel, agenții economici interesați de soluționarea litigiilor in care sunt parte, ar trebui să aibă inserată în contract clauza compromisorie (exemplu: ”Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj de pe lângă CAMERA DE COMERŢ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ  ARGEŞ, în conformitate cu Regulile de procedură ale acestei Curţi”).  

 Argumente pentru a opta pentru această jurisdicție alternativă

  1. părțile au posibilitatea de a-şi desemna ele însele arbitrii ce vor soluţiona litigiul, raportându-se la profesionalismul, probitatea morală, specializarea acestora; arbitrii desemnați sunt independenți şi imparţiali în îndeplinirea atribuţiilor şi nu au calitatea de reprezentanţi ai părţilor în litigiu;
  2. posibilitatea soluţionării rapide a cauzelor, hotărârea arbitrală pronunţându-se într-un interval de cel mult 5 luni (pentru litigiile internaţionale 9 luni) de la constituirea tribunalului arbitral, dacă părțile nu au convenit altfel. Comparat cu termenele de soluţionare practicate de instanțele judecătorești avantajul celerității devine semnificativ dacă se are în vedere, în plus, natura patrimonială a litigiilor supuse judecăţii;
  3. hotărârea arbitrală poate fi reformată numai pe calea acţiunii în anulare, promovată în condiţiile şi pentru motivele expres si limitativ prevăzute de lege.

          Pe baza acordului expres al parților litigante, tribunalul arbitral poate judeca litigiul „in echitate”.

Hotararile arbitrare au aceeasi  valoare ca si hotararile pronuntate de instantele de judecata statale ele fiind definitive si obligatorii pentru parti si bucurandu-se de o larga recunoastere internationala, deoarece, Romania  alaturi de peste alte 100 de state,  a ratificat Conventia Natiunilor Unite  incheiata le New York, in 1958 cu privire la  recunoasterea si executarea hotararilor straine.