• INFOeconomic
  • Cursuri ATVA

ANUNŢ IMPORTANT DE LA ONRC: PFA-URILE Şl ÎNTREPRINDERILE INDIVIDUALE CARE NU ŞI-AU ACTUALIZAT OBIECTUL DE ACTIVITATE VOR FI RADIATE

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului - ONRC anunţă că radiază din oficiu, in termen ele 60 de zile de la împlinirea celor 2 ani de la data intrării în vigoare a legii, persoanele fizice autorizate - PFA şi întreprinderile individuale al căror număr de dase de activităţi prevăzute de codul CAEN incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel impus de actul normativ menţionat.

Potrivit art. II alin. (1) din Legea nr. 182/2016, în termen de 2 arii de la intrarea în vigoare, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale al căror număr de clase de activităţi prevăzute de codul CAEN incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel prevăzut de prevederile legale în vigoare (5 clase de attivităţi prevăzute de codul CAEN pentru PFA şi 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN pentru II) au obligaţia de a solicita oficiului registrului comerţului competent modificarea, în mod corespunzător, a menţiunilor din registrul comerţului referitoare la obiectul de activitate.

În acest context, cererile (formulare-tip) având ca obiect înregistrări în registrul comerţului, inclusiv cele privind modificarea obiectului de activitate al PFA/II şi, după caz, înscrisurile doveditoare pot fi transmise/depuse de solicitanţi prin: poştă, mijloace electronice, utilizând portalul de servicii ordine al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, https://portal.onrc.ro (cu semnătură electronica extinsă), respective direct la sediul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul în raza căruia PFA/II şi-a stabilit sediul profesional.
Lista persoanelor fizice autorizate şi a întreprinderilor individuale care nu şi-au îndeplinit obligaţia de modificare a obiectului de activitate la data de 23.01.2019 este publicată pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, www.onrc.ro, secţiunea IMPORTANT.